דף הבית ניהול עסקי סגירה וחיסול חברה

סגירה וחיסול חברה

אדם חותם על תצהיר לסגירת חברה
תצהיר מנהלים לסגירת חברה

מה אתם יודעים על סגירה וחיסול חברה ?

חברה הנה אישות משפטית הכשרה לתבוע ולהיתבע והנדרשת במהלך פעילותה לעמוד בתשלום חובות לגורמים השונים כלפיהם התחייבה במסגרת עסקיה. בעניין זה עולה השאלה – מהם הכלים העומדים לרשות בעלי החברה כאשר היא הופכת לחדלת פירעון, כך שאינה מסוגלת לפרוע את חובותיה לנושייה ?

חוק החברות תשנ"ט – 1999, מאפשר פירוק של חברה בשל עילות הפירוק הנקובות בו. ולכן, ישנן שלוש דרכים לפירוק מסוג זה:

  • פירוק בידי בית המשפט
  • פירוק מרצון וללא התערבות בית המשפט
  • פירוק בפיקוח בית המשפט.

סגירה וחיסול חברה בידי בת המשפט

במקרה שהפירוק בידי בית המשפט, רשאים בעלי החברה / בעלי המניות באמצעות החברה, להגיש בקשת פירוק לביהמ"ש בה יוכיחו, כי מתקיימת עילת פירוק לפיה החברה הייתה לחדלת פירעון הוכחת העילה אפשרית באמצעות צו מהוצאה לפועל ו/או צו בית משפט לטובת נושה של החברה שלא קוים ו/או, הצגת חוב העולה על 5 שקלים שהגיע זמן פירעונו והחברה לא נענתה לדרישת הנושה תוך 3 שבועות ו/או לאחר דיון והצגת מסמכים המשכנעים את בית המשפט באמצעות פירוט חובותיה המותנים והעתידים של החברה, שאין ביכולת החברה לעמוד בחובות.

סגירת חברה והליך פירוק מרצון

במקרה של פירוק מרצון וללא התערבות בית המשפט, הנו הליך אשר נוצר ביוזמתה של החברה, המתנהל מחוץ לכותלי בית המשפט. בפירוק שכזה מקבלת החברה החלטה שלא מן המניין (לעניין זה, "החלטה שלא מן המניין" היא החלטה שהתקבלה ברוב של 75% מהחברים שהצביעו באסיפה הכללית, כשעל האסיפה ניתנה הודעה כדין לפי הוראות התקנון ואם אין הוראה בתקנון – ניתנה הודעה 14 ימים לפניי האסיפה), כי בשל חובותיה היא אינה יכולה להמשיך בניהול עסקיה. על בסיס הסכמה זו בין בעלי החברה / בעלי המניות והנושים, החל מקבלת ההחלטה כאמור, פוסקת החברה מלנהל את עסקיה, למעט הדרוש לפירוק מועיל. יובהר, כי התנאים המקדימים לפירוק מרצון ע"י החברה (בשונה מפירוק מרצון על ידי נושים כוללים עריכת הצהרת כושר פירעון ע"י דירקטוריון החברה ושליחתה לרשם החברות במועד הקודם לזימון חברי החברה לאסיפה, בה תתקבל ההחלטה בדבר פירוק מרצון.

פירוק חברה בפיקוח בית המשפט

במקרה של פירוק בפיקוח בית המשפט, הנו הליך המשלב פירוק בידי בית המשפט ופירוק מרצון. הפירוק מתחיל כפירוק מרצון ע"י החלטת האסיפה הכללית ובהמשך מתנהל בהשגחתו של בית המשפט. בתום פירוק החברה באחת משלושת הדרכים שצוינו להלן, מורה בית המשפט על חיסולה של החברה.

על מנת להתמצא בסבך הדין הקיים, לא לעשות טעויות בהליך במטרה להימנע מעיצומים כספיים כלפי החברה ו/או בעלי המניות. רצוי ואף מומלץ להיוועץ עם עורך דין אשר יתאים ויאתר את המסלול המתאים ביותר בנסיבות הקיימות.

*מאמר זה נכתב באדיבותו של עו"ד ירון אילון .03-7161515

כל האמור במאמר זה אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי פרטני של עורך דין.

מוזמנים לפנות לעו"ד ירון אילון במקרה הצורך.

ובתקוה שהמאמר סייע עבורכם – המרכז הישראלי לשיווק, מומחים בתהליכי ליווי ויעוץ עסקי להגדלת המכירות .

רוצים לדבר איתנו? אנחנו פה

נא מלאו את הפרטים הבאים ואחד מנציגנו יחזור אליכם בהקדם