דף הבית ניהול עסקי המדריך המלא להלוואות מקרנות בערבות מדינה

המדריך המלא להלוואות מקרנות בערבות מדינה

עסקים רבים נדרשים לגייס אשראי בנקאי וחוץ בנקאי כדי לממן את הפעילות העסקית של ארגונם כדי להתפתח ולגדול או כדי לשרוד את תקופה קשה או משבר כלכלי זמני.  אפשרויות גיוס המימון הינם רבות ובמדריך זה נסקור את שתי האפשרויות עיקריות : הלוואה בערבות מדינה – לעומת הלוואה בקרן פועלים לעסקים, שהחלה את דרכה מיד עם סיום הפעילות של בנק הפועלים בהלוואות בערבות מדינה.

יועצים בודקים נתונים פיננסיים.
בדיקת נתונים פיננסיים

בטרם נפרט את ההבדלים, היתרונות והחסרונות חשוב לנו לציין שהעדיפות הראשונה לכל עסק הינה לקבל הלוואה ישירות מהבנק בו מנוהל החשבון העסקי ללא קרנות וערבויות זרות מכמה סיבות :

 • ניתן לקבל ריביות טובות הזהות לריביות שמתקבלות בקרנות השונים (הכל עניין של משא ומתן עם הבנק).
 • ניתן להשתמש בכל סכום ההלוואה שהוקצתה ללקוח – לעומת הקרנות שמבקשות להפקיד 25% מסכום ההלוואה בבנק ללא ריבית (משלמים ריבית על 100% מהסכום ומשתמשים רק ב 75% ממנו דבר המייקר את עלות הכסף – הריבית).
 • לא נידרש לשלם לחברות יעוץ או ליועצים עסקיים עבור בניית תוכנית עבודה לקרנות השונים.

במידה והחלטתם להיעזר בהלוואה של אחת הקרנות, כדאי לעיין במדריך זה המיועד לבעלי העסקים המעוניינים לדעת, ולקבל את כל האינפורמציה הדרושה לקבלת החלטות, כולל טיפים, המלצות ומה לא סיפרו לכם בעת לקיחת הלוואה מאחת הקרנות.

הלוואה בערבות מדינה או קרן פועלים לעסקים – מה עדיף ?

להלן ההשוואה עבורכם – תחליטו אתם לאן לפנות

פרמטרים להשוואה

הלוואה בערבות מדינה

קרן פועלים לעסקים

הגוף המתאם חברת GSE או BDSK חברת BDI
הבנקים המספקים את הלוואות מזרחי, לאומי, אוצר החייל ומרכנתיל בנק הפועלים
ריביות של ההלוואות מו"מ עם הבנק – סביב ה פריים + 3% מו"מ עם הבנק – סביב ה פריים + 3%
מסלולים זהים עסק חדש, השקעות והון חוזר. עסק חדש, השקעות והון חוזר.
היקף פעילות של העסקים המבקשים עד מחזור שנתי של 100 מיליון ₪ . עד מחזור שנתי של 25 מיליון ₪.
סכום הגשת הבקשה עד 500,000 לעסקים שהמחזור השנתי שלהם 6.25 מיליון ₪ ומעבר לכך עד 8% מהמחזור עד 500,000 לעסקים שהמחזור השנתי שלהם 5 מיליון ₪ ומעבר לכך עד 10% מהמחזור (לא יותר מ 2 מיליון ₪).
תקופת ההלוואה עד 60 חודשים עד 72 חודשים
ערבים ללא ערבים – רק ערבות אישית ללא ערבים – רק ערבות אישית
תשלום לחשב הכללי 250 ₪ ללא תשלום
קלות הגשת הבקשה הפורמט קל ופשוט וגם העבודה מול הגופים המתאמים. הפורמט מורכב וארוך יותר וגם הפעילות מול הגוף המתאם.
כמות המסמכים, הדוחות והתצהירים שיש לצרף זהה בין הקרנות זהה בין הקרנות

תהליך הגשת הבקשה

תהליך הגשת הבקשה זהה בשני הקרנות והוא כולל :

 • ניתוח הפעילות העסקית של הארגון המבקש הלוואה, איסוף הדוחות הכספיים והנתונים מהבנקים (שיש לצרף לטופס הבקשה).
 • בניית תוכנית עסקית לפי הפורמט של כל אחד מהקרנות (פורמט מעט שונה), לרבות בניית תוכנית הכנסות ורווחים עתידיים ל 3 שנים קדימה.
 • הגשת הבקשה לגוף המתאם – בהתאם לקרן בה אנו מעוניינים להגיש את הבקשה.
 • הגוף המתאם שולח סוקר לבית העסק כדי להכיר מקרוב יותר את הפעילות ולוודא שהעסק אכן קיים .
 • הגשת המלצת הסוקר למנהל הקרן בטרם אישור ההלוואה.
 • אישור ההלוואה על ידי מנהל הקרן והעברת האישור לבנק הרלוונטי.
 • ביצוע ועדת אשראי בבנק לכל ההלוואות שאושרו על ידי הגוף המתאם (לכל בנק יש ועדת אשראי משלו).
 • אישור ההלוואה על ידי הבנק ותיאום פגישה עם בעל העסק או החברה לקבלת ההלוואה.

במידה והחלטת לקחת הלוואה בערבות מדינה או הלוואה מקרן פועלים לעסקים – כדאי לבקש מהיועץ שמטפל בכם להגיש לשני הקרנות יחד ובמקביל ואז לבחון לאחר אישור ההלוואות מהי ההצעה הטובה ביותר עבורכם – בהצלחה.

מי זכאי לקבל הלוואה בערבות המדינה ובקרן פועלים ?

 • עסקים קטנים ובינוניים המאוגדים בישראל ושמחזור המכירות שלהם אינו עולה על 100,000,000 ₪ בשנה (לרבות עסקים בהקמה) ובקרן פועלים לעסקים – רק עסקים קטנים עם מחזור מכירות של 25,000,000 ₪ בשנה.
 • היעדר חובות שטרם הוסדרו לכל רשויות המס בישראל.
 • לעסק ולבעליו לא הוחזרו שקים (אכ"מ), אין אורות אדומים (לקוח ברמת סיכון גבוהה) או חזרו התחייבויות כלשהן.
 • חשבונו של העסק ו/או חשבונו הפרטי של מי מבעליו אינו מוגבל ו/או מעוקל בבנק.
 • בעל העסק, מבקש ההלוואה הצהיר בכתב (בטופס מובנה), כי אין לבנק כלשהו תביעה משפטית נגדו או נגד העסק, וכי העסק אינו מצוי בכינוס נכסים ו/או פירוק, ואין ננקטים נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.
 • לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כפגום בחשבונות הלווה.
 • מבקש ההלוואה חותם מראש על ויתור סודיות בנקאית לצורך בדיקת העסק ובעליו על ידי הגוף המתאם, לרבות העברת כל אינפורמציה שתידרש לגוף המתאם לשם בחינת הבקשה.
 • מבקש ההלוואה, מתחייב לשתף פעולה עם הוועדה והגוף המתאם, לרבות העברת המסמכים והמידע הנדרש לצורך הבדיקה הכלכלית לפני קבלת ההלוואה.
 • לעסק לא קיימת הלוואה חוץ בנקאית אחרת כגון קרן "העולה העצמאי", או קרן היצואנים.
 • במידה וחברת אם קיבלה הלוואה בערבות מדינה על סמך המאזן המאוחד עם חברות הבת שלה, לא יוכלו חברות הבת להגיש בקשה להלוואה בערבות מדינה.
 • בטופס בקשת ההלוואה יתחייב מבקש ההלוואה כי בשנתיים וחצי הראשונות מיום קבלת ההלוואה, לא תהיה כל משיכת הון מכל סוג שהוא על ידי בעלי העניין או בני משפחתם.
 • לאחר קבלת ההלוואה, מתחייבים מבקשי ההלוואה, בעלי המניות ובני משפחתם, לא למשוך שכר ברוטו בגובה שעולה על ארבעה פעמים של השכר הממוצע במשק.
 • רק לאחר שנתיים וחצי מיום קבלת ההלוואה, יהיו מבקשי ההלוואה – בעלי המניות רשאים למשוך בכל שנה עד 50% מהרווח השנתי הנקי כדיבידנד או כפירעון הלוואת בעלים.
 • לא ניתן לקבל הלוואה בערבות מדינה במידה ויש כזו קיימת אלא עם 50%   מיתרת הקרן כבר שולמה.

מה הם מסלולי ההלוואות ?

 • מסלול הון חוזר – לעסקים בצמיחה שסובלים מפער תזרימי.
 • מסלול השקעות – הרחבת עסק קיים או רכישת מכונות (נדרשת השקעת בעלים של 20%).
 • מסלול עסקים בהקמה – הלוואות לעסקים חדשים (סיכוי נמוך בגלל העדר דו"חות כספיים ונדרשת השקעת בעלים של 20%).
 • הלוואה של עד 100,000 ₪ (מסלול מהיר) – לעסקים קטנים שהמחזור השנתי שלהם לא עולה על 3,000,000 ₪.

הגדרות העסקים

עסקים קטניםבעלי מחזור מכירות שנתי של עד 25 מיליון ₪ בשנה שקדמה לבקשה.

עסקים בינונייםבעלי מחזור מכירות שנתי שלא עלה על 100 מיליון ₪ ולא פחת מ- 25 מיליון שקלים בשנה שקדמה לבקשה.

עסק בהקמההינו עסק העומד באחד מהתנאים הבאים:

 • עסק אשר טרם החל לפעול (בפרט אם תחילת הפעילות כרוכה בביצוע השקעות בפועל).
 • עסק אשר עד כה היה עוסק פטור ומתכנן השקעה נרחבת אשר תגרום לו לעבור לסטאטוס של עוסק מורשה או חברה בע"מ.
 • עסק אשר עד כה לא עשה שימוש במסגרות אשראי כלל, ובלבד שמחזורו המצטבר אינו עולה על 500,000 ₪ מיום הקמתו.
 • בעל עסק אשר עד כה הפעיל שירותים ממקום המגורים ומחליט להעביר את העסק למיקום ייעודי ובלבד שמחזורו המצטבר אינו עולה על 500,000 מיום הקמתו.

מי הם הבנקים שזכו במכרז ההלוואות בערבות מדינה ?

 • בנק לאומי
 • בנק המזרחי.
 • בנק מרכנתיל דיסקונט.
 • בנק אוצר החייל .

הבקשות להלוואה מוגשות דרך הגוף המתאם כפי שמופיע בטבלה.

מסמכים שנדרשים לצרף לבקשה

עבור עוסק מורשה

 1. קורות חיים של בעל העסק.
 2. דו"חות מע"מ שנה אחרונה.
 3. דו"ח ריכוז יתרות ודפי חשבון 3 חודשים אחרונים בחשבונות העסק והחשבונות הפרטיים.
 4. דו"חות פירוט ניכיונות ודו"חות פירוט הלוואות / לוחות סילוקין לכל הלוואות העסק.
 5. הצעות מחיר עבור תוכנית ההשקעות – במידה והבקשה להשקעה.
 6. במקרה של עוסק מורשה שאינו חברה, דו"חות רווח והפסד, ושומות מס.

 עבור עוסק חברה בע"מ

 1. קורות חיים של מנהלי החברה.
 2. תדפיס רשם החברות (ניתן לקבל תדפיס ע"י חיוג 171).
 3. דו"חות מבוקרים לשלושת השנים האחרונות .
 4. מאזני בוחן לשנה הנוכחית .
 5. דו"חות עסקים/חברות קשורות (במידה ויש): דו"חות מבוקרים לשנים לשלושת השנים האחרונות + מאזן בוחן לשנה הנוכחית.
 6. דו"ח ריכוז יתרות ודפי חשבון 3 חודשים אחרונים בכל חשבונות העסק / חברות קשורות.
 7. דו"חות פירוט ניכיונות ודו"חות פירוט הלוואות / לוחות סילוקין לכל הלוואות העסק.
 8. הצעות מחיר עבור תוכנית ההשקעות – במידה והבקשה להשקעה.

מה לא סיפרו לכם על הלוואות בקרנות ?

 • מקבלי ההלוואה חייבים לחתום על  ערבות אישית (בעוסק מורשה גם בני/בנות הזוג).
 • 25% מהסכום המבוקש לעיתים נשאר בבנק – כדאי לקחת בחשבון נתון זה בסכום המבוקש בתהליך הגשת הבקשה.
 • במידה ויש לכם בעיות פיננסיות אישיות, אורות אדומים או בעיות תשלומים בחשבון הפרטי, הדבר גם על שיקולי מתן ההלוואה מהקרנות להחברה – לרבות בעיות פיננסיות של אשת השותף או בחברות קשורות, בנות, אחיות וכד'.
 • במידה ולא אושרה הבקשה להלוואה – צריך להמתין חצי שנה נוספת להגשת בקשה חדשה.
 • אין אפשרות למשיכת הון בעלים או חברות קשורות לאחר קבלת הכסף מהקרנות.
 • ישנה הגבלה על משכורת הבעלים (לרבות איסור לקיחת דיווידנד) המשכורת של הבעלים לא תעלה על 4 פעמים השכר הממוצע במשק – 9.000*4 = 36,000 ₪.
 • במידה ומבקשים הלוואה חדשה בערבות מדינה ויש הלוואה קיימת שנותר בה כ 50%, ההלוואה החדשה אמורה לכסות את הישנה ולהשאיר יתרה ללווה – יש להוסיף לסכום הבקשה את הסכום של ההלוואה הקיימת.

הכותב : דרור כהן, מנכ"ל חברת המומחים המרכז הישראלי לשיווק, המתמקדת בהקמה, ניהול והדרכת מערכי מכירות בארגונים וחברות להגדלת המכירות  , ניתן לקבל מהחברה שירותי ניהול חיצוני של צוות המכירות – Outsourcing.

רוצים לדבר איתנו? אנחנו פה

נא מלאו את הפרטים הבאים ואחד מנציגנו יחזור אליכם בהקדם