דף הבית ניהול עסקי הלוואה בערבות מדינה – כיצד מקבלים אותה

הלוואה בערבות מדינה – כיצד מקבלים אותה

הקרן לעידוד עסקים קטנים ובינוניים מסייעת לעסקים שמחזור המכירות שלהם אינו עולה על 100 מיליון ₪ בשנה, להתמודד עם צרכים פיננסיים וגיוס הון למטרת "הון חוזר" כלומר, הגדלת הפעילות העסקית.

יועץ עסקי עושה חישובים פיננסיים בטרם קבלת הלוואה בערבות מדינה
חישובים פיננסים להלוואה בערבות מדינה

בתקופת מיתון בה עסקים קטנים ובינוניים נדרשים למימון חוץ בנקאי כדי לקיים את ארגונם או לפתח את פעילותם, עומדת לרשותם עזרה ואופציה נוספת וטובה לקבלת הלוואות בערבות מדינה מהקרן לעידוד עסקים קטנים ובינוניים. הקרן גם עוזרת לעסקים בשלבי ההקמה, אף על פי שההסתברות לקבל הלוואות בעסקים חדשים שאין ברשותם דו"חות כספיים לניבוי יכולת החזר ההלוואות נמוכה בהשוואה לעסקים פעילים.

מהו סכום הכסף שניתן לקבל ?

לעסקים בהקמה – עד 500,000 ₪. כאשר ה 300,000 ₪ הראשונים יהיו בערבות מדינה של 85% וה 200,000 הנוספים בערבות של 70%.

לעסקים קיימים (מסלון הון חוזר) – בעלי הכנסה שנתית של עד 6.25 מיליון ₪ עד 500,000 ₪. לעסקים מעל מחזור כספי זה ועד 100 מיליון ₪ בשנה תינתן אפשרות להלוואה עד 8% ממחזור ההכנסות השנתיות.

מסלול מקוצר – ישנו מסלול מהיר להלוואה עד 100,000 ₪ – לעסקים קטנים שמחזור הכנסותיהם אינו עולה על 3 מיליון ₪ לשנה.

האם כולם יכולים לקבל הלוואה בערבות מדינה ?

הלוואה בערבות מדינה ניתנת לעסקים וחברות בלבד (עוסק פטור לא יכול להגיש בקשה), כאשר ועדות האשראי המייצגות את הקרן בדקות את רמת איתנות העסק או החברה המבקשת. עסקים ובעלי עסקים שחזרו להם שקים או התחייבויות אחרות, הסיכוי שלהם לקבלת הלוואה נמוך מאוד. במידה ומחזור המכירות של עסקים וחברות קטן ויכולת החזר ההלוואה עומד בספק, גם אז לא תינתן הלוואה למבקשים. כמו כן, במידה והעסק בעל מינוף גבוה ויש באובליגו שלו (מצב חשבון) הלוואות רבות וישנו חשש שמטרת לקיחת ההלוואה היא לצורך כיסוי הלוואות בריביות גבוהות יותר, גם אז האפשרות לקבל ההלוואה נמוך מאוד. אבל, עסקים שמטרתם לצמוח ולגדול ולצורך כך נדרש מהם מימון חוץ בנקאי, הקרן תסיעה להם במתן הלוואות לפי הסכומים שצוינו קודם.

 תהליך קבלת ההלוואה

 • בדיקה מקדמית – בתחילת התהליך מומלץ לבצע בדיקה מקדמית (GO NOT GO) כדי לוודא שאין עבור המבקש (העסק או החברה) "אורות אדומים" – בעיות פיננסיות כלשהן מהעבר, החזרי שקים, בעיות משפטיות, בעיות מול הבנקים וחברות האשראי וכד'.  אף אל פי שהקרן לא מבקשת בדיקה זו, מומלץ לבצעה כדי לא להכין או לשלם על תכנית עסקית במצב שמראש אין סיכוי לקבלת ההלוואה.
 • הכנת התכנית העסקית – הכנת התכנית העסקית כוללת מידע אודות העסק ופעילותו, פרטי הבעלים,  השוק בו הוא פועל, לקוחות וספקים עיקריים, ההתפתחות העסקית במהלך שנות חייו של העסק, המוצרים או השירותים שהעסק משווק, יתרונות יחסיים, שוקי היעד, צינורות שיווק, פרויקטים עתידיים, מטרת ההלוואה, תוצאות הפעילות העסקית במהלך שלושת השנים האחרונות, ניתוח דו"חות רווח והפסד ומאזנים לשנים האחרונות, פרטים אודות משיכות בעלים, מצב החשבונות בבנקים השונים, תחזית פיננסית ותזרימי מזומנים לשלושת השנים הבאות, במידה ותינתן ההלוואה והסכמים שונים מול הקרן.
 • הגשת הבקשה – הגשת הבקשה לאחד משני הגופים המתאמים – חברת תבור או BDI לבדיקה מעמיקה של התוכנית ואישורה.
 • פגישה עם סוקר – לאחר קבלת הבקשה להלוואה על ידי הגוף המתאם, מקבל מגיש הבקשה משוב אודות המסמכים הנוספים שיש לצרף ומתואמת עבורו פגישה עם סוקר שתפקידו להכיר מקרוב את בעל העסק, הארגון, המנהלים וניתוח הפוטנציאל. המסקנות של הסוקר מועברות לוועדת האשראי להחלטה אודות אישור ההלוואה.
 • ועדת האשראי של הבנק – אחת לתקופה מתקבצת בכל בנק ועדת אשראי שדנה בשיתוף הגוף המתאם בנושא מתן ההלוואה לכל תיק בנפרד ומהו הסכום שניתן. יכולה להיות סיטואציה שהוגשה בקשה עבור סכום של 500,000 ₪ ובפועל מאושר סכום חלקי של 350,000 ₪ או שהבנק לא מאשר מתן הלוואה.  בחירת הבנק נעשית על ידי מבקש ההלוואה ומראש – בשלב הגשת הבקשה.
 • אישור ההלוואה – לאחר אישור ההלוואה, מתקיימת פגישה בין מבקש ההלוואה לבנק לצורך פתיחת תיק, חתימה על מסמכים ונקבעים תנאי ההלוואה – נדרש כמובן לבצע משא ומתן מול הבנק.

מהם המסמכים שנידרש לצרף לבקשה

 1. דו"ח רשם החברות – לחברה.
 2. דו"חות כספיים מבוקרים – 3 שנים אחורה.
 3. מאזן בוחן לשנה הנוכחית.
 4. דו"חות כספיים לחברות קשורות – במידה ויש.
 5. דו"חות רווח והפסד ושומות מס – לעוסק מורשה.
 6. אובליגו (מצב חשבון) ודפי חשבון לחודשיים אחרונים.
 7. דו"חות מע"מ וביטוח לאומי שנה אחורה – לעוסק מורשה.
 8. קורות חיים של בעל העסק ובעלי התפקידים.
 9. אסמכתא לתשלום של 250 ₪ לחשב הכללי.
 10. ייפוי כוח לחברת יעוץ לביצוע התוכנית העסקית והגשת הבקשה.

רוצים לדבר איתנו? אנחנו פה

נא מלאו את הפרטים הבאים ואחד מנציגנו יחזור אליכם בהקדם