דף הבית כללי רגע לפני תום שנת המס

רגע לפני תום שנת המס

מאת: רו"ח רונן נאמן

חז"ל אמרו – סוף מעשה במחשבה תחילה.

 

נשיא בית המשפט העליון, מאיר שמגר, אמר : "עצם העובדה כי צדדים בחרו במבנה משפטי דל מיסים אינה מצביעה כי המבנה 'מלאכותי' או 'בדוי'. זכותם – ואף חובתם – של מומחים בענייני מיסים לתכנן עסקאות משפטיות כך שלא תהיינה עתירות מס

 

רגע לפני סוף השנה-   רשימת פעולות שכדאי לבצע :

א.  הקדמת תשלומים :

נישומים יחידים  וחברות שמדווחים על בסיס מזומן   – ההוצאה אצל נישומים אילו היא על בסיס תשלום בפועל  ולכן ככל שיקדימו תשלומים לספקים יותרו להן הוצאות גם אם הוצאות אילו מתייחסים לשנים הבאות .

ב.  מלאי :

לפי פקודת מס הכנסה חלה חובה על ספירת מלאי לסוף שנה – לכן יש להיערך לספירת המלאי- שמות סופרים אופן הרישום ומקומות אחסון המלאי.

ג.   ניהול ספרים :

יש לבדוק שהעסק אכן מנהל את ספריו בהתאם להוראות החוק – ניהול פנקס הזמנות , תעודות משלוח ספר קופה ועוד.

ד.  בדיקת מקדמות מס הכנסה :

בדיקה שהמקדמות למס ששולמו יכסו את ההתחייבות למס במידה ושילמנו ביתר נקבל החזר צמוד + ריבית (הריבית פטורה) .

ה. מקדמות ביטוח לאומי :

בדיקת  שהמקדמות לביטוח לאומי ששולמו מכסים אתה ההתחייבות .

לפי חוק הביטוח הלאומי עצמאי מכוסה לפי הסכום ששילם כמקדמות,

לדוגמא – תאונת עבודה פגיעה בעבודה מחלה, לידה ועוד, ולכן במידה והקטנו מקדמות – בעת  הגשת תביעה ישולם בהתאם למקדמה שילמנו למרות שההכנסה הייתה בפועל גבוהה יותר או קטנה יותר.

במידה ושילמנו ביתר –ביטוח לאומי מחזיר לנו  צמוד + ריבית.

כל סכום ששילמנו לביטוח הלאומי באותו שנה ולא משנה לאיזה שנים מתייחס  התשלום- יוכר לנו כהוצאה באותו השנה.

ו.  הפקדות לגמל:

יש לבצע בדיקה הפקדות – ולדאוג לשלם עד לסוף שנה  כדאי שההוצאה תוכר.

  • קרן פנסיה
  • קרן השתלמות
  • אובדן כושר

ז.    תרומות :

סעיף 46 לפקודה קובע כי שכיר או עצמאי התורמים למוסד ציבורי או לקרן לאומית שאושרה על ידי שר האוצר בסכום העולה על 180 ש"ח יקבלו זיכוי בשיעור של 35% מסכום התרומה .

ח. ניכוי הוצאות לשכירים :

הוצאות  הקשורות בייצור הכנסתו של השכיר יותרו בניכוי מהכנסתו ממשכורת לרבות הוצאות הקשורות בהכנת הדוח השנתי והטיפול בהליכי שומה וערעור וכן חלק מהוצאות הבית במידה והשכיר עובד מביתו.

ט. הכנסות משכר דירה למגורים בישראל:

הכנסה משכירות מדווחת לפי בסיס מזומן, לכן כדאי לבדוק אפשרות של דחיה או הקדמת דמי השכירות לפי העניין, במידה וההכנסות משכירות למגורים אצל היחיד בשנת 2016 עולות על התקרה הפטורה ממס (5,010 ש"ח לחודש) כדאי לשקול מעבר למסלול של 10% מס על ההכנסות ללא קיזוז הוצאות, במקום שעורי המס הרגילים ובלבד שהמס ישולם עד ה- 30/1/2017. תשלום מאוחר יותר עלול להביא לחיוב מס מלא על ההכנסות משכירות.

מסלול אפשרי נוסף הוא תשלום המס בשעורים הרגילים על ההכנסה מדמי שכירות בניכוי הוצאות שהוצאו ביצור אותה הכנסה.

יחיד שברשותו מספר דירות שמושכרות למגורים אינו יכול לבחור ליישם את הפטור על דירה אחת ועל דירה אחרת לשלם מס לפי מסלול אחר, מבלי לפגוע בתקרת הפטור.

י. חישוב נפרד/ מאוחד לבני הזוג :

סעיף 65 לפקודת מס הכנסה קובע כי יראו את הכנסת בני הזוג כהכנסת בן הזוג הרשום, משמעות הדבר שאם הכנסת בן הזוג האחד באה ממקור הכנסה משותף חישוב המס ייעשה במאוחד, במקרה זה בן הזוג לא יוכל לנצל את נקודות הזיכוי, הניכויים והזיכויים המותרים לו ולא יוכל גם להנות משעור מס שולי נמוך.

מסגרת תיקון לפקודת מס הכנסה נקבע כי החל מיום 1/1/2014 יתאפשר חישוב נפרד לבני זוג שיש להם מקור הכנסה משותף בהתקיים כל התנאים הבאים:

  • יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה.
  • כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו לייצור ההכנסה.
  • אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג נדרש שבית המגורים ישמש דרך קבע את מקור ההכנסה ומרבית הפעילות נעשית בבית המגורים.

יא.  התארגנות כחברה או כעצמאי :

לקראת תחילת שנת המס 2018 מומלץ לבחון מחדש את המבנה העסקי שבו פועל העסק בהתייחס להיבטים משפטיים, תדמיתיים ומיסויים. תכנון נכון של מבנה העסק יכול לסייע בהפחתת המס.

כאשר הכנסותיו של העסק גדלות כדאי לשקול להתאגד כחברה בע"מ ובכך לחסוך בתשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי.

במסגרת חוק ההסדרים שעור מס חברות צפוי לרדת בשנת 2018 ל-23% .

התאגדות כחברה בע"מ מאפשרת תכנוני מס נוספים כמו מכירת מוניטין ונכסים לחברה תוך ניצול הטבות המס בגין עסקה זו, רכישת נכסים מתוך רווחי החברה ופעולות נוספות אחרות לפי העניין.

יש לציין כי מבחינה משפטית יש לחברה בע"מ יתרון משמעותי בשל אחריותם המוגבלת של בעלי מניות.

לשאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח רונן נאמן 03-5611250 שלוחה 202 או 052-5981607

רוצים לדבר איתנו? אנחנו פה

נא מלאו את הפרטים הבאים ואחד מנציגנו יחזור אליכם בהקדם