אנשים יושבים בחדר ישיבות במהלך ראיון עבודה

גיוס אנשי מכירות

התוצאות העסקיות של הארגון תלויה בעיקר באיכות צוות המכירות, ביכולות שלהם וברצון שלהם להביא את המכירה הבאה. איכות העובדים המגויסים מותנית ביעילות תהליך גיוסם, בתהליך הקליטה וההכשרה שלהם, בסביבה העסקית ובניהול השוטף. גיוס יעיל עשוי להקטין את תחלופת העובדים...

אנשים יושבים בחדר ישיבות במהלך ראיון עבודה