מרצה מול עובדי חברה בהרכה פנים ארגונית

האם יש יתרון בהדרכות פנים ארגוניות על פני הדרכות הטרוגניות?

לאחר למעלה מ 20 שנות ניסיון של הדרכות פנים ארגוניות, שאלנו את עצמנו את שתי השאלות הבאות : האם הדרכות פנים ארגוניות במכירות בהכרח משפרות את התוצאות העסקיות בארגון ? והאם התרבות הארגונית של "הארגון הלומד" משפרת את רמת המוטיבציה של העובדים ואת מחזור המכירות ?

מרצה מול עובדי חברה בהרכה פנים ארגונית