הדרכת מכירות – האם התלהבות היא הדרך הטובה במכירות ? סרטון 4 מיתוך 10

הדרכה במכירות – האם התלהבות היא הדרך הטובה ביותר במכירות ?

הדרכה במכירות מלמדת שהתלהבות ממוצר או/ו משירות היא דרך מצוינת להלהיב גם את הלקוח, אבל האם ההתלהבות כשלעצה מספיקה בתהליך המכירה ? האם התלהבות היא הדרך הטבה ביותר להציג את המוצר או השירות ? האם אתם הייתם קונים מאנשי מכירות "מתלהבים" ?

הדרכת מכירות – האם התלהבות היא הדרך הטובה במכירות ? סרטון 4 מיתוך 10