הדרכת מכירות – המיתוס בסגירת עסקאות, "כל רגע הוא רגע טוב לסגירת עסקה ?", סרטון 5 מיתוך 10

הדרכה במכירות – האם כל רגע הוא רגע טוב לסגירת עסקה ?

הדרכה במכירות במקומות רבים מחייבת את אנשי המכירות לבצע סגירות, בדרך כלל אנו שומעים "תסגרו עסקה", אל תניחו ללקוח, כל רגע נתון שיש אפשרות להכניס שאלת סגירה, צריך לנסות, מקסימום אם תהיה התנגדות, נטפל בה ונבצע סגירות נוספות. תאורטית זאת יכולה להיות המלצה מצוינת,...