אדם חותם על תצהיר לסגירת חברה

סגירה וחיסול חברה

חברה הנה אישות משפטית הכשרה לתבוע ולהיתבע והנדרשת במהלך פעילותה לעמוד בתשלום חובות לגורמים השונים כלפיהם התחייבה במסגרת עסקיה. בעניין זה עולה השאלה – מהם הכלים העומדים לרשות בעלי החברה כאשר היא הופכת לחדלת פירעון, כך שאינה מסוגלת לפרוע את חובותיה לנושיה ?

אדם חותם על תצהיר לסגירת חברה