מנהל בחדר הישיבות עם הצוות שלו

ניהול אפקטיבי של ישיבות צוות

מנהלים רבים מוצאים לנכון לקיים אחת לתקופה ישיבות שיווק, מכירות, שירות או סתם ישיבות צוות במטרה לעדכן ולהתעדכן בנעשה בשטח. הישיבות והמפגשים מהווים כלים משמעותיים לקידום מטרות וצרכים של ארגון, מנהל או פרויקט ולדרך שהישיבה מתנהלת יש השפעה מכרעת על תוצאותיה.

מנהל בחדר הישיבות עם הצוות שלו