מנהל מעביר הוראות לצוות שלו במשרדי החברה.

ארגז כלים לניהול יעיל של צוותי מכירה

בשנים האחרונות עם כניסת מודעות השיווק היזום והתגברות הצורך להילחם על נתחי שוק מצומצמים החלו חברות רבות לשדרג את מערך המכירות ולמקציע את הצוות. מאמר זה מהווה ארגז כלים למנהלים המעוניינים "להישאר במשחק" ולשפר את התוצאות העסקיות בארגונם.