מודעה בעיתון דרוש מנהל מכירות

ניהול מכירות למקצוענים בלבד !

מנהל המכירות הוא הלב של הארגון, תפקידו לדאוג לפעימות תזרים המזומנים וככל שהו מאומן ומקצוען יותר, כך קצב פעימות (ההכנסות) גדול יותר. מטרתו העיקרית, להגיע למקסימום תוצאות מכירה, בזמן ובהשקעה מינימליים תוך ניצול מרבי של צוות המכירות הקיים ולהציג עליה הגיונית...

מודעה בעיתון דרוש מנהל מכירות