מנהל מחפש פתרונות לחברה שלו

חברה במשבר – כיצד נוהגים

ניהול חברה המצב משבר זה אחת המטלות הקשות והמסוכנות ביותר בשל הרגישות למצבה, לבעלי החברה וללקוחותיה. מגוון הסיבות למצבה של חברה במשבר הוא מגוון וכולל: מצוקה כלכלית, סכסוך בין הבעלים, תקשורת לקויה בין ההנהלה לעובדים, חוסר כימיה בין המנכ"ל לבעלים וניהול שאינו...

מנהל מחפש פתרונות לחברה שלו