עובדים מרימים קוביות ויוצרים גרף עליה בתוצאות העסקיות.

מנהיגות והעצמת עובדים

מנהיגות מתבטאת בפעולה ממוקדת אשר מכוונת אל מטרה ראויה. מנהיג טוב בארגון יגרום לעובד להשיג מעבר למה שהוא חושב שהוא מסוגל. רבים סבורים שמנהיג הוא בדרך כלל אדם המשמש בתפקיד מנהל בכיר או מנכ"ל של ארגון, אך האמת היא שמנהיגות אינה קשורה לעמדה, אלא לעשייה!

עובדים מרימים קוביות ויוצרים גרף עליה בתוצאות העסקיות.