בעל עסק עובד עם ריבוי מסמכים לצורך הגשת מכרז

ההשתתפות במכרזים כמינוף עסקי

ההכרה העולמית בחשיבותם של עסקים קטנים ובינוניים כמנופי צמיחה למשק הביאו את ממשלת ישראל להסיר את החסמים הממשלתיים בפני אותם עסקים בהשתתפות במכרזים. בתחילת שנת 2007 הוציא החשב הכללי הוראת שעה שעניינה הסרה זו, המונעים מעסקים קטנים ובינוניים להשתתף במכרזי הממשלה.

בעל עסק עובד עם ריבוי מסמכים לצורך הגשת מכרז