דף הבית שיווק ואסטרטגיה קניין רוחני ככלי שיווקי

קניין רוחני ככלי שיווקי

רבים אינם מודעים לכוחו של הקניין הרוחני לקידום עסק ושיווקו. עולם הקניין הרוחני נתפס ככזה השמור בעיקר לממצאי פטנטים, והשגת קניין רוחני נתפסת ככזו הכרוכה בעלויות גבוהות. ואולם, עולם הקניין הרוחני, המורכב ממספר תתי תחומים, יכול לספק בידי העסק שלך כלים בעלי חשיבות בלתי מבוטלת, שעלותם אינה גבוהה כמו שניתן לחשוב. חשוב כי כל בעל עסק חשוב יכיר את הפוטנציאל השיווקי של הקניין הרוחני שלו, קניין שמושג לאחר השקעת משאבים רבים.

השקעות שלט אילוסטרציה
קניין רוחני

 

בעולם הקניין הרוחני ניתן למצוא שלל של מושאי קניין, ביניהם פטנטים, סימני מסחר, מדגמים, זכויות יוצרים וסודות מסחריים. מבין אלה יש המצריכים רישום פורמאלי במרשם המדינתי (דוגמאת פטנטים, סימני מסחר ומדגמים), ויש המתהווים באופן מלא אף ללא רישום פורמאלי (דוגמאת זכויות יוצרים וסודות מסחריים).

 

ניתן לומר כי זכות הקניין הרוחני המוכרת ביותר היא הפטנט. אמצאה כשירת פטנט הינה "אמצאה, בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך בכל תחום טכנולוגי, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית" . כלומר, נפנה לרישום פטנט כאשר נראה כי יש אמצאה חדשה בתחום טכנולוגי, ונרצה לקבל מונופול על הפונקציונאליות שלה. פטנט שנרשם בטריטוריה מסוימת מקנה לבעליו מונופול באותה הטריטוריה. בקשת הפטנט היא שמגדירה מה יכול בעל הפטנט למנוע מאחרים לעשות באותה הטריטוריה.

 

במידה ובעל האמצאה הגיש בקשת פטנט במדינה כלשהי, יוכל הוא מיד לאחר הגשת הבקשה לכתוב ולציין בכל מקום המתאר את האמצאה (כגון: חומר שיווקי ופרסומי, מצגות, תמונה של המוצר, אתר אינטרנט וכו') את המילים: "פטנט ברישום ב_______________(שם המדינה בה הוגשה בקשת הפטנט) מס' _______________(מס' בקשת הפטנט באותה מדינה)". לדוגמא: "פטנט ברישום בארה"ב מס' 61/123,123", ובאנגלית: "US Patent Pending No. 61/123,123". ברישום מלל זה אין הכוונה כי נרשם פטנט וכי בעל האמצאה קיבל את המונופול המיוחל, אלא הכוונה ליידע אודות עצם הגשת בקשת פטנט עבור האמצאה. יחד עם זאת, למילים אלה משמעות רבה חזקה בשיווק האמצאה. ראשית, יש בכך כדי להעביר את המסר כי מדובר באמצאה ייחודית וחדשנית דיה, שכן נעשים מאמצים (שלרוב הינם אף יקרים) לרישום פטנט בגינה. כך, למשל, ניתן למשוך משקיעים המעוניינים להשקיע באמצאה שבסופו של יום תירשם כפטנט. שנית, יש בכך כדי להרתיע מתחרים פוטנציאליים מהעתקת האמצאה, אף אם טרם הוענק פטנט באופן רשמי. מתחרים אלה לא תמיד יכולים להיחשף לתוכן בקשת הפטנט (שכן במקרים רבים היא נותרת חסויה למשך תקופה של שנה וחצי), ולכן יעדיפו להימנע מפעולות שעלולות להיתפס כמפירות את הפטנט, לכשהוא ירשם. כמובן, שמרגע שנרשם הפטנט בפועל, טוב יעשה בעל הפטנט אם יציין את דבר הרישום הפורמאלי בכל מקום המתאר את האמצאה.

 

זכות קניין רוחני חשובה נוספת היא סימן המסחר. סימן מסחר הוא "אותיות, ספרות, מילים, דמויות או אותות אחרים או צירופם של אלה אשר משמשים לאדם לענין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם."  אין כיום עסק שלא מקדיש משאבים רבים בבחירת השם שלו או של מוצריו. השם תחתיו משווק העסק או מוצר בעסק, הוא למעשה סימן מסחרי. סימן מסחר שכזה הינו בעל חשיבות עליונה, שכן במקרים רבים זו הדרך שלנו לחדור אל תודעת הצרכנים. סיסמאות הינן כלי שיווקי נפוץ, וכוחן בחדירה אל תודעת הצרכנים הינו ידוע לכול. סיסמאות אף הן עשויות להיות כשירות לרישום כסימן מסחר, באופן שיקנה לבעליהן מונופול בשימוש בהן.

 

במסגרת התוכנית השיווקית של העסק או המוצר, יש לתת את הדעת לסימן המסחר בו בוחרים, וזאת כדי לוודא כי סימן המסחר ישמש אותנו באופן האופטימאלי בשיווק העסק או המוצר. לצד התייעצות עם בעלי מקצוע מתחום השיווק, רצוי להיוועץ בגורם המתמחה בדיני סימני המסחר טרם אימוץ סימן המסחר.

 

ישנם מקרים בהם סימן מסחר, אף אם לא נרשם, מקנה לבעליו זכויות קנייניות שונות. ואולם, דרך המלך הינה רישום סימן מסחר במרשם הפורמאלי שבטריטוריה בה מתקיימת פעילות מסחרית של העסק. רישום פורמאלי שכזה מקנה לבעליו כלי פשוט ויעיל כדי למנוע ממתחרים ומגורמים לא רצויים אחרים מלהשתמש בסימן מסחר דומה או זהה. במקרים רבים מושקעים משאבים רבים בבניית סימן המסחר, והחדרתו לקהל הצרכנים. כדי לוודא כי משאבים אלה לא יגזלו על ידי גורמים שאינם מורשים לכך, מומלץ להגיש את סימן המסחר לרישום.

 

גם אם לא נרשם סימן המסחר, ואף לא הוגשה בקשה לרישום סימן המסחר, עדיין שמורה בידי בעליו של הסימן הזכות לכתוב את צמד האותיות "TM" (קיצור של המונח "Trade Markׂ) בקצה העליון של הסימן. לאחר שנרשם סימן המסחר באופן פורמאלי בטריטוריה מסוימת, יכול בעליו של הסימן הרשום להוסיף את הסימן  ® בצידו העליון של סימן המסחר. באמצעות הסימון "TM" או "®" מיידע בעליו של הסימן את סביבתו כי מדובר בסימן מסחר המשמש את העסק לצורך פעילותו העסקית, וכי יש לסימן זה חשיבות מסחרית.

 

זכות קניין רוחני פחות מוכרת, למרות חשיבותה הרבה, הינה המדגם. מדגם הוא "קווי דמות, צורה, דוגמה או קישוט שמייחדים חפץ" . כלומר, עיצוב וויזואלי של מוצר תעשייתי, במידה והוא חדש ומקורי, מאפשר לבעליו לרשום אותו במדגם. רישום מדגם מקנה לבעליו מונופול, ומאפשר לו למנוע ממתחרים ומגורמים לא רצויים אחרים מלהשתמש במדגם דומה או זהה.

 

בדומה לנאמר לעניין פטנטים, גם במקרה של הגשת בקשה לרישום מדגם ניתן לכתוב ולציין בכל מקום המתאר את המוצר (כגון: חומר שיווקי ופרסומי, מצגות, תמונה של המוצר, אתר אינטרנט וכו') את המילים: "מדגם ברישום ב_______________(שם המדינה בה הוגשה בקשת המדגם) מס' _______________(מס' בקשת המדגם באותה מדינה)". לדוגמא: "מדגם ברישום בארה"ב מס' 61/123,123", ובאנגלית: "US Design Patent Pending No. 61/123,123". גם במקרה זה, בדומה לפטנטים, הגם שאין ברישום זה אמירה כי התקבל מדגם, יש בכוחן של מילים אלה למנף את הפוטנציאל העסקי המגולם בעיצוב הוויזואלי הייחודי של המוצר. מרגע שנרשם המדגם באופן סופי ורשמי, טוב יעשה בעל המדגם אם יציין דבר רישום זה בצמוד או על גבי המוצר.

 

אם כן, בעת בניית התוכנית השיווקית של העסק חשוב לתת את הדעת גם לקניין הרוחני של העסק. שילוב דגשים שונים הנוגעים לקניין הרוחני, במסגרת הפעולות השיווקיות של העסק, יסייע לבעליו בשיווק העסק באופן אופטימאלי, תוך ניצול היתרון התחרותי שלו.

 

*אין באמור במאמר זה משום ייעוץ משפטי ויש להיוועץ בעורך דין המתמחה בדיני קניין רוחני בכל שאלה ועניין.

 

המאמר נכתב על ידי עורכת דין ליאת גלילי פרל בשיתוף עם עורכת דין אסתר מורנו, שתיהן מתמחות בדיני קניין רוחני ושותפות במשרד עורכי הדין פרל מורנו.

רוצים לדבר איתנו? אנחנו פה

נא מלאו את הפרטים הבאים ואחד מנציגנו יחזור אליכם בהקדם